Våra behov styr vårt liv undermedvetet

Självbestämmandeteorin (SDT) visar att vi föds med omedvetna behov som styr vårt liv undermedvetet och att vi inte kan ha kunskap om vårt eget agerande om vi inte känner till vilka bakomliggande faktorer som driver oss. Vi behöver mäta våra behov för att förstå oss själva.

Däremot kan vårt sätt att tillgodose våra behov förändras över tid. Vi kan ha behov som stärker varandra men ofta har vi även behov som krockar med varandra. Det gör att vi lever i kamp inombords och kan uppfattas som ambivalenta och svåra att förstå för vår omgivning. Undermedvetet ser vi till att uppfylla våra primära behov och det gör vi endera på ett konstruktivt eller destruktivt sätt.