Behovsanpassat ledarskap® med MyNeeds®

MyNeeds® är det enda verktyget inom motivationsforskningen som mäter våra psykologiska behov. Det ger dig kunskap att leda medvetet och behovsanpassat utifrån medarbetarnas behov och situation i relation till dina egna behov. Läs mer

Självbestämmandeteorin (SDT) visar att vi föds med behov som styr vårt liv undermedvetet och att vi inte kan ha kunskap om vårt eget agerande om vi inte känner till vilka bakomliggande faktorer som driver oss. Vi behöver mäta våra behov för att förstå oss själva.

Beskrivningen av ”Behovsanpassat ledarskap®” definieras som att skapa förutsättningar för motivation, prestation och välbefinnande och hur du som ledare kan anpassa ditt eget beteende för att möta mottagarens behov. Det ställer krav på förståelse av vikten av de tre underliggande psykologiska behoven autonomi, tillhörighet och kompetens som vi människor behöver uppleva för att känna inre motivation i enlighet med självbestämmandeteorin.

MyNeeds® utgår från dessa tre psykologiska behoven som har brutits ned till sex behov för att omfatta polariteten inom varje behov.

Läs mer