Banbrytande forskning

Professorerna Edward Deci och Richard Ryan är två auktoriteter på ämnet motivation som sedan 1970-talet har bedrivit banbrytande forskning på ämnet mänsklig motivation. De har utvecklat självbestämmandeteorin (Self-Determination Theory) och kommit fram till att det finns tre underliggande behov som är viktiga för vår inre motivation. Behoven är autonomi, tillhörighet och kompetens.

MyNeeds® utgår från dessa tre psykologiska behoven vilka har brutits ned till sex behov för att omfatta polariteten inom varje behov:

Autonomi - Trygghet ><Variation

Tillhörighet - Samhörighet ><Bidra

Kompetens - Utveckling ><Signifikans