Evidensbaserad metod

MyNeeds® består av ett webb-baserat evidensbaserat analysverktyg med 54 frågor som enkelt utförs via dator, surfplatta eller mobil. Verktyget är beprövat och validiteten och reliabiliteten fastställd.

De sex psykologiska behoven som mäts är: utveckling, signifikans, bidra, variation, trygghet och samhörighet. 

  • Skriftlig återkoppling på resultatet sker inom en vecka på individnivå. Det är två behov av sex i kombination som styr hur vi filtrerar vår verklighet.
  • Nyckelfaktor för utvecklingen är den inplanerade workshopen som faciliteras av en certifierad MyNeeds®konsult med syftet att utveckla hur teamet kan förstå varandra på individnivå.
  • Den skräddarsydda spelplanen visualiserar teamets/organisationens grupp-processer, norm och behov.
  • Alla chefer får en individuell genomgång av resultatet i teamet tillsammans med en certifierad MyNeeds® konsult. Insatser utvärderas och implementerings-strategi utformas utifrån de nya insikterna.
  • Den nya insikten hos cheferna och den skräddarsydda spelplanen skapar nya infallsvinklar hur teamet/organisationen kan aktivera sin affär utifrån norm, behov och förutsättningar.
  • Organisationsutveckling, kommunikativt ledarskap, försäljning, strategi-, arbetsmiljö- eller värdegrundsarbete är andra områden där MyNeeds® gör skillnad.

För ytterligare info: www.myneeds.se