Process som skapar medvetenhet 

MyNeeds® gör det möjligt att identifiera våra omedvetna behov. Med denna insikt blir vi medvetna om vad vi behöver göra för att tillgodose våra behov konstruktivt. När individer tar ansvar skapas förutsättningar till ett positivare arbetsklimat som bidrar till både ökad motivation och prestation.