Så här stärker du ditt självledarskap

Självbestämmandeteorin (SDT) visar att vi föds med psykologiska behov som styr vårt liv undermedvetet. För att förstå vilka bakomliggande faktorer som driver oss behöver vi mäta våra behov för att förstå oss själva.

  1. Börja med att identifiera dina omedvetna behov genom att mäta dem med hjälp av MyNeeds®. Återkoppling på resultatet sker skriftligt. 
  2. Har du behov som stärker varandra eller som krockar? Undermedvetet ser vi till att uppfylla våra primära behov och det gör vi endera på ett konstruktivt eller destruktivt sätt.
  3. Tänk tillbaka på de stora livshändelserna i ditt liv. På vilket sätt har dina behov påverkat dig i de beslut du har tagit? Med denna nya insikt får du ökad förståelse varför du gör som du gör.
  4. Detta ger dig förutsättningar att kunna förflytta perspektiv för att förstå både dig själv och din omgivning.
  5. Genom att du blir medveten om hur ditt beteende styrs av dina behov kan du träna på att utveckla ditt förhållningssätt i handling. Ökad medvetenhet gör att du kan agera proaktivt för att tillgodose dina behov på ett mer konstruktivt sätt.
  6. Träna på steg 4-5 i vardagen både för att agera förebyggande och när det uppstår en situation som triggar igång ett beteende kopplat till dina behov som du vill förändra.
  7. Individuell återkoppling och coaching på ditt resultat görs av certifierad MyNeeds®konsult.

Läs mer