Tjänster

Våra tjänster riktar sig till dig som vill uppnå nya resultat genom ny kunskap att leda medvetet och behovsanpassat. Vi vänder oss till dig som önskar ny insikt hur du aktiverar affärsstrategi och förändring i en digital värld.

Metodiken är MyNeeds® och baseras på beprövad och evidensbaserad motivationsforskning. Nyckelfaktorer är den webb-baserade analysen som mäter de sex psykologiska behoven samt workshop som faciliteras av certifierad MyNeeds®konsult.

Läs mer

 

 

 

 

 

 
 

Ledarskapsutveckling

Finns det många chefer men få ledare i er organisation? Vi har metodiken som tar ditt ledarskap till en ny nivå.

 • Börja med att du och ditt team gör analysen. Genom att mäta dina behov får du ny insikt om dina dominerande behov och kunskap att förflytta perspektiv och stärka ditt självledarskap.
 • Den skräddarsydda spelplanen visualiserar team-processen, ger dig ökad förståelse för den rådande normen och behoven i teamet.
 • Genom att kartlägga vilka behov som är starkast hos den enskilda medarbetaren blir det ett verktyg för att säkerställa att rätt person hamnar på rätt plats och i rätt team.
 • Det ger insikt om förutsättningar som medarbetare behöver för att ta sig an ett uppdrag och hur du på olika sätt kan stötta och utmana individerna i ditt team.
 • Med denna förståelse får du kunskap att leda behovsanpassat kopplat till dina egna drivkrafter.
 • Chefer får en individuell genomgång tillsammans med certifierad MyNeeds®konsult. Insatser utvärderas och implementeringsstrategi utformas utifrån de nya insikterna.
 

Medarbetarskap och teamutveckling

Dags att stärka medarbetarskapet och teamet med ett gäng oliksinnade som inte har samma målbild? Vi ger dig verktygen.

 • Genom att mäta dina behov får du ny insikt som team-medlem. Det gör att du aktivt kan förflytta perspektiv och ta ansvar för att utvecklas i linje med dina behov.
 • Du får också träna på att förstå andras behov. Syftet är att stärka medarbetarskapet utifrån den skräddarsydda spelplanen som visualiserar team-processen och normen i teamet.
 • Genom ökad förståelse för varandras behov skapar det förutsättningar att på ett helt nytt sätt anpassa självledarskapet till rätt förmåga och mångfalden i teamet.
 • Ansvarig chef får uppföljning av certifierad MyNeeds®konsult med en genomgång av den skräddarsydda spelplanen och de individuella förutsättningar som råder. Implementeringsstrategi utformas utifrån de nya insikterna med kunskap att leda behovsanpassat.
 

Hållbar förändringsledning i handling

Framgångsrik förändring börjar med ett medvetet ledarskap och engagerade medarbetare. Vi har metodiken som ger dig nycklarna.

 • Ett metodiskt arbetssätt är en grundförutsättning vid förändring och här hämtar vi teorin från etablerade Change Management-modeller.
 • Hållbar förändringsledning handlar om ett medvetet ledarskap i linje med organisationens värderingar i handling. För att uppnå en förbättringskultur behövs även insikt i vad som driver varje individ.
 • Genom att implementera MyNeeds® i förändringsarbetet identifieras de primära behoven på individnivå. Som ledare får du insikt om dina dominerande behov och kunskap att förflytta perspektiv och stärka ditt självledarskap såväl som ledarskap.
 • Den skräddarsydda spelplanen visualiserar teamets/organisationens norm, behov och var det ”gnisslar”. Det ger nya insikter om vilka insatser som behöver göras för att kunna genomföra den aktuella förändringen för att få medarbetarna ombord.
 • Ansvariga chefer får uppföljning av certifierad MyNeeds®konsult med en genomgång av den skräddarsydda spelplanen och de individuella förutsättningar som råder.
 • Implementeringsstrategi utformas utifrån de nya insikterna som integreras med den Change Management-modell som används.
 

Strategiaktivering

Forskning visar att bristande kommunikation från ledning och närmaste chef är anledningen till att ytterst få strategiska beslut förverkligas. Vi erbjuder metodiken som aktiverar strategin i handling.

 • Genom att implementera MyNeeds® i strategiaktiveringen visualiserar den skräddarsydda spelplanen teamets/organisationens behov, norm och var det ”gnisslar”.
 • Som chef får du ett handfast verktyg att leda och kommunicera behovsanpassat med insikt om dina egna drivkrafter.
 • Det ger dig kunskap att individanpassa din kommunikation hur du på olika sätt kan stötta och utmana för att säkra att alla tar till sig målen, förstår sin egen roll och ansvar samt anpassa behovet av uppföljning av nuläget. Det vill säga undanröja de vanligaste hindren på vägen mot strategiaktivering.
 

Bollplank

Behöver du nya infallsvinklar hur du kan aktivera er affär utifrån individen/teamet/organisationens norm, behov och förutsättningar?

 • Det kan till exempel handla om hur ni ska arbeta med mångfald, målstyrning eller er försäljningsorganisation på ett individanpassat sätt för att optimera resultatet.
 • Organisationsutveckling, kommunikativt ledarskap, strategi-, arbetsmiljö- eller värdegrundsarbete är andra områden där MyNeeds® gör skillnad.
 

Föreläsningar

Vi erbjuder inspirerande föreläsningar som skräddarsys utifrån era behov med MyNeeds® som utgångspunkt. Syftet är att skapa ny insikt med en metodik som bygger på beprövad och evidensbaserad motivationsforskning.

Förslag på ämnen:

 • Glöm det sunda bondförnuftet.
 • Rätt person på rätt plats och i rätt team, är det verkligen möjligt?
 • Hur kan vi samarbeta med människor som vi inte förstår oss på?
 • Varför är det behovsanpassade ledarskapet en nyckel till motivation.
 • Vill alla verkligen utvecklas och är det ok att inte närvara på fredagskaffet eller sommarfesten?
 • Vad betyder resultat för en individualist kontra en kollektivist?
 • Hur möter jag en krånglig medarbetare som inte vill prestera?
 • Hur skapar vi ett klimat där vi lyfter varandra trots varandras olikheter?
 • Hur kommer det sig att ingenting händer trots att vi har bestämt vad som ska göras?
 • Vad handlar egentligen gnisslet i organisationen om?