Utbildning

 

MYNEEDS® GRUNDUTBILDNING - FÖR INDIVID OCH GRUPPUTVECKLING

Kurslängd: 2 dagar

Pris: 12 000 kr exklusive moms inklusive frukost och fika (individuell behovsanalys ingår)

Plats: Stockholm, centralt

Tid: 4-5 september 2018

 

Bakgrund

Vi människor styrs av omedvetna psykologiska behov som är grunden till våra drivkrafter och det som motiverar oss.

Med behov menar vi faktorer som är så självklara för oss att vi inte ens ser dem som behov. Exempelvis, vi är flera som kan tycka att det är roligt att spela fotboll eller ingå i en bokklubb. Den bakomliggande orsaken till att vi spelar fotboll eller ingår i bokklubben kan dock vara olika och styrs av våra individuella psykologiska behov.

Undermedvetet strävar vi att välja väg utifrån vår inre kompass med syftet att må bra och det kan vi göra endera på ett konstruktivt eller destruktivt sätt. Enligt Självbestämmandeteorin (SDT, Ryan & Deci, 2000) behöver vi uppleva att vi styrs av den inre motivationen för att känna det som forskningen kallar för “flow”.

MyNeeds® behovsanalys

MyNeeds® utgår från evidensbaserad forskning och självbestämmandeteorin (SDT, Ryan & Deci, 2000) som visar på att det finns tre underliggande behov som är viktiga för vår inre motivation. Behoven är autonomi, tillhörighet och kompetens och har brutits ned till sex behov för att omfatta polariteten inom varje behov:

Autonomi  Trygghet ><Variation

Tillhörighet  Samhörighet ><Bidra

Kompetens – Utveckling ><Signifikans

MyNeeds® behovsanalys är ett instrument där du får en förklaring till ditt eget agerande, dina beslut i livet, ditt sätt att kommunicera, varför du fungerar bättre med vissa människor och varför du hamnar i konflikt med andra. Behovsanalysen ger dig kunskap om just din unika kombination av de sex behoven och hur du kan dra nytta av det.

Det finns inga dåliga resultat. Inom MyNeeds® arbetar vi med utgångspunkten att alla kombinationer medför positiva krafter och att vi ser varandras styrkor.

 

VARFÖR SKA JAG GÅ UTBILDNINGEN?

 • Arbetar du i en roll där du dagligen stödjer, interagerar eller leder andra människor och har funderat på varför du fungerar bättre med vissa än med andra?
 • Vill du öka din medvetenhet om hur dina val kan leda till mer inspiration och energi?
 • Vill du förstå dina prioriteringar, din värdegrund och det som är självklart för dig men inte för din omvärld som lever i en annan verklighet?

Resultatet av utbildningen

 • Används för att få en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra, och är av stort värde i situationer som vid individ-, ledarskaps- och grupputveckling.
 • Du får en djupare förståelse för dina styrkor och förmågor, vad du behöver för att bli mer motiverad i vardagen och uppleva en känsla av flow oftare.
 • Du utvecklar kännedom om din unika kombination av drivkrafter, blir medveten om när drivkrafterna “kickar in” och hur ditt beteende och ditt sätt i att kommunicera relateras till dina behov.

I utbildningen ingår:

 • En MyNeeds®-analys och skriftlig återkoppling på ditt resultat.
 • Personlig coaching utifrån ditt unika resultat.
 • Upplägget består av strukturerade och processledda moment.
 • Kursen är i första hand upplevelsebaserad och utgår från vetenskaplig grund genom samtal, övningar, reflektion, både individuell och i grupp med hjälp av konkreta verktyg.
 • Teori används som ram för de olika momenten och därefter arbetar vi praktiskt med våra egna och gruppens resultat.
 • Du tillgodogör dig kunskap om de olika MyNeeds®-behoven och hur de påverkar kommunikation, agerande, vägval och relationer.
 • Du får en individuell handlingsplan för egen reflektion och praktisk tillämpning.

Innan kurstillfället behöver du avsätta tid för att göra din egen behovsanalys, gå igenom ditt resultat och för personlig återkoppling. 

 

För frågor. Kontakta mig gärna så berättar jag mer.

46+ (0)8 - 39 59 73

carina.wimert@strategiaktivist.se