Beprövat forskningsverktyg

MyNeeds® är det enda verktyget inom motivationsforskningen som mäter våra psykologiska behov och baseras på beprövad och evidensbaserad motivationsforskning. År 2013 vann verktyget Vinnovas innovationspris.

Personalexperten i Umeå har tillsammans med forskare vid Umeå universitet utvecklat det webb-baserade analysverktyget MyNeeds® baserat på självbestämmandeteorin eller Self-Determination Theory (SDT) som det heter på engelska.